Aanvraag aanvullend onderzoek door derden – Huisartsenpraktijk Waspik – WASPIK
Huisartsenpraktijk Waspik
Wilhelminastraat 4a 5165 TJ
WASPIK
Spoed toets 1

Aanvraag aanvullend onderzoek door derden

Verzoek tot bloedtest of ander onderzoek door andere zorgverleners / derden

Het gebeurt regelmatig dat de huisarts wordt verzocht een bloedtest of een ander aanvullend onderzoek aan te vragen voor een andere zorgverlener. Die andere zorgverlener is dan een dokter (medisch specialist) uit het ziekenhuis, een paramedicus (bijv. diëtist of fysiotherapeut) of complementair/alternatief zorgverlener (bijv. homeopathisch of orthomoleculair genezer of overgansconsultent).

Het is meestal niet de bedoeling dat dit aan de huisarts wordt gevraagd. We leggen u graag hieronder uit waarom niet:

  • Als een dokter uit het ziekenhuis (medisch specialist) een onderzoek wenst, is die dokter ook degene die de uitslagen het beste kan interpreteren. Deze medisch specialist of zijn doktersassistente kunnen zélf het onderzoek aanvragen (in onze regio is dat bij Diagnovum), zodat de uitslagen ook automatisch weer terecht komen bij de dokter die de uitslagen goed snapt. De huisartsenpraktijk hoeft hier niet bij betrokken te worden als ’tussenpersoon’ of ‘administratiekantoor’.
    Als de aanvraag wel via de huisarts zou gaan dan zorgt dat voor twee onnodige risico’s. Ten eerste gaat er vaak iets mis in het proces van de aanvraag of het handmatig doorsturen van de uitslag naar de juiste dokter. Ten tweede is er een te grote kans op foute interpretaties van de uitslagen door de huisarts.
  • Als een paramedicus of alternatief zorgverlener een onderzoek nodig vindt, dan gaat dit soms om bv. bloedtests die de huisarts/de wetenschap niet nuttig of bijdragend vindt. Het gaat dan bv. om een bloedtest voor de bloedgroep of om elementen als zink, koper of bepaalde vitamines. Dit soort bloeduitslagen zijn door de huisarts meestal niet goed te interpreteren. Het advies is daarom vaak om de aanvraag door de paramedicus of alternatief zorgverlener zélf te laten doen. Op die manier komen de uitslagen ook terecht bij die aanvragend zorgverlener. Die zorgverlener kan dan de uitslagen, met diens zienswijze, voor u interpreteren. Mocht uw paramedicus of alternatief zorgverlener geen toegang hebben tot de prikposten van het reguliere laboratorium, dan kan deze ook een bloedtest aanvragen bij commerciële laboratoria.
  • Als uw onderzoek door de huisarts wordt aangevraagd, terwijl het nodig gevonden wordt door uw medisch specialist, dan stijgen de zorgkosten in Nederland daardoor onnodig.
    Dat zit zo: uw zorgverzekering geeft een potje geld aan de medisch specialist om uw dokter te zijn. In dit potje geld zit ook geld voor de kosten voor de aanvullende onderzoeken. Dit geld krijgt die medisch specialist dus sowieso, of u nu aanvullend onderzoek laat doen of niet. Als bv. uw bloedtest dan door de huisarts wordt aangevraagd, dan moet uw zorgverzekering (naast het potje geld voor de medisch specialist) nog extra geld betalen aan uw huisarts en aan het laboratorium. Daardoor komen er dan  onnodig extra kosten bij. Dit heeft vervolgens tot gevolg: hoe meer geld uw zorgverzekering moet uitgeven, hoe meer iedere Nederlander iedere maand aan zijn zorgverzekering moet betalen. Dat lijkt ons niet wenselijk. Het is voordeliger voor iedere Nederlander als uw medisch specialist zelf de aanvullende onderzoeken aanvraagt. Ook als het gaat om controles na een opname bv.

We hopen dat u na het lezen van deze uitleg snapt waarom wij meestal geen aanvullende onderzoeken op verzoek van andere zorgverleners voor u kunnen aanvragen.