Aanvraag zorg, hulpmiddelen of ondersteuning – Huisartsenpraktijk Waspik – WASPIK
Huisartsenpraktijk Waspik
Wilhelminastraat 4a 5165 TJ
WASPIK
Spoed toets 1

Aanvraag zorg, hulpmiddelen of ondersteuning

Heeft u zorg, een hulpmiddel of ondersteuning nodig? Hieronder leest u hoe u dit kunt regelen. In het algemeen geldt: u (of uw mantelzorger) vraagt dit zelf aan en u heeft geen verwijzing of verklaring van de huisarts nodig. Als een instantie aanvullende medische informatie nodig heeft, kan de huisarts dit verstrekken, maar alleen als u daar schriftelijke toestemming voor geeft.

Zorg in en om het huis

Heeft u vanwege een ziekte of beperking hulp nodig in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld in uw woning, uw sociale leven of bij vervoer? Als mensen in uw omgeving u niet voldoende kunnen helpen, kan de gemeente u ondersteunen. Dat staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hierbij kunt u denken aan; huishoudelijke hulp, hulp bij vervoer, aanvraag voor een scootmobiel, etc. Kijk hiervoor op de WMO-website van de Gemeente Waalwijk en het Zorgloket van Team Wijz, bel 0416 – 683 456 of mail info@waalwijk.nl.
Heeft u hulp nodig bij een aanvraag of twijfelt u over wat u nodig heeft? Vraag iemand uit uw directe omgeving om hulp of vraag hulp aan de onafhankelijke clientondersteuning.


Personenalarmering

In principe hoeft de huisarts hier niet bij betrokken te worden en kan dit zelf aangevraagd worden. Dit kan bijvoorbeeld via Personenalarmering Thebe, de wijkzorgorganisatie in onze regio maar ook via andere aanbieders. Bij sommige verzekeraars is het noodzakelijk dat de huisarts aangeeft dat er medische redenen zijn voor de inzet van personenalarmering. Is dit het geval? Dan kunt u dit formulier (Aanvraagformulier-personenalarmering) gebruiken.


Hulpmiddelen

Na een medische ingreep, blessure of bij ziekte heeft u soms tijdelijk een hulpmiddel nodig. Bijvoorbeeld een rolstoel, hoog/laag-bed of douchestoel. Veel hulpmiddelen leent u gratis voor maximaal 26 weken, want die worden vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Dit kan geleverd worden door thuiszorgwinkels. Een organisatie die dit levert in onze regio is bv. Medipoint. Voor een locatie in de buurt klik hier.

De website Hulpmiddelenwijzer is ook een goede bron aan informatie. Deze site geeft handige tips en betrouwbare en praktische informatie over hulpmiddelen bij dagelijkse activiteiten.


Persoonlijke verzorging

Als u vanwege een medische aandoening persoonlijke zorg nodig heeft, dan valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Denk hierbij aan; hulp bij douchen, opstaan, eten of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven. U kunt dit zelf aanvragen door een willekeurige thuiszorgaanbieder te benaderen. De thuiszorgorganisatie in onze regio is Thebe.

Komt u er niet uit met deze optie? Bel dan uw zorgverzekeraar, die heeft de plicht om een andere thuiszorgorganisatie voor u te zoeken.


Intensieve zorg

Heeft u, vanwege een stoornis of handicap, levenslang intensieve zorg en toezicht in de buurt nodig? Dit is geregeld in de Wet Langdurige zorg. Of u voor deze zorg in aanmerking komt, wordt bepaald door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Een aanvraag kunt u doen via de website van het CIZ.


Ander soort hulp of ondersteuning nodig?

Kampt u of iemand die u kent met bv. eenzaamheid of moeite de dag in te vullen? Dat kunt u in Waspik ook terecht bij Sociaal Contact Waspik. Het SCW biedt met hulp van vrijwilligers een steuntje in de rug.

Hoe doen zij dat?
Sociaal Contact Waspik (SCW) is een vrijwilligersorganisatie en zij werken samen met verschillende vrijwilligers- en professionele organisaties. Als zij gebeld worden met een vraag is het vrijwel altijd zo, dat zij bij de aanvrager op bezoek gaan om te kijken wat zijn of haar vraag is. Ze kijken samen met de cliënt hoe ze de drempel om mee te doen kunnen verlagen. Dat kan van alles zijn; van het bezoeken van een activiteit tot het maken van een praatje. Zij willen hierbij aansluiten bij de vraag van de cliënt.

Het kan ook zijn, dat u iemand kent, waarvan u de indruk hebt, dat deze mogelijk eenzaam is. U kunt die persoon stimuleren om hen te bellen. Of u doet zelf – als diegene daarmee akkoord is – de aanmelding bij SCW.

Als u belt, krijgt u Marian van den Berg aan de lijn. Zij komt bij u op bezoek of maakt een afspraak met u in Den Bolder.

Indien u meer informatie wilt, neem dan contact met haar op. Elke woensdag is er spreekuur in het Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Marian van den Berg & Ineke Warren | T 06-18435995  E pscwaspik@gmail.com